Per Stylvig - Tandlæge

Du er her:   Hjem > Henvisning af patienter > Hvem er jeg? > CV

CV

CV for Per Stylvig

1982 Cand Odont. Københavns Tandlæge Skole.

1983 Jus Practicandi.

Pankey Instituttet. Florida.

Europæiske Selskab for Æstetisk tandpleje.

 

Medlem af institutrådet: Institut for bidfunktionlære,elektromyografi, fysiologi og tandmorfologi 1984 - 88.

Undervisningsmateriale bl.a

Kronens principielle makromorfologi 1udg 1984 O. Carlsen. P. Stylvig. A.Tuxen

Rodkompleksets principielle makro-morfologi. 1 udg 1984 O.Carlsen P. Stylvig  A. Tuxen

Pulpakammerets og rodkanalsystemmets principielle makro-morfologi. 1 udg 1984  O. Carlsen  P. Stylvig  A. Tuxen

De permanente molarer i overkæben. 1 udg 1981

De permanente molarer i underkæben 1 udg 1981

Bestyrelsesmedlem SPBT: Selskabet for protetik, bidfunktionslære og teknologi

Bestyrelsesmedlem Dansk selsk for oral fysiologi: ca 2001. Udtrådt 2019.

Bestyrelsesmedlem Selskabet for oral rehabilitering. Formand.

 

 

 

 

PÅBEGYNDT november 2008.

Deltaget i eller selv været kursusgiver ved følgende :

12 november 2008 : Okklussion v/ J Orloff.

19 november 2008 : Paradontologi og mikrobiologi.

28 november 2008 Kois : Okklussion

30 januar - 31 januar 2009 DSKOF : Tænder, kæbefunktion og livskvalitet.

07 marts 2009 DTF årskursus. Bella centret. Kursusgiver : Bidfunktion og fysiurgi.

28 maj 2009 Paradontologisk selskab : Update fra phd-projekter.

30 maj - 1 juni 2009 IFOMT : Mariano Rocabado : Oral fysiologi og cervikale problematikker. 

09 juni 2009 M Bakke & E Møller : Botulinum toksin og klinisk odontologi.

18 juni 2009 Lars Bo Petersen : Cone Beam CT scanning.

25 juni 2009 - 27 juni 2009 :  Int Coll of Dentist : TMJ & Implant rehabilitation.

22 august 2009 : A Vilmann : Søvn og muskel aktivitet.

28 august 2009 : Kursusgiver for B&U tandplejen i nordjylland. Kunsten Ålborg : Bidfunktion.

sept 2009 - jan 2010 : Kursusgiver for Dansk Tandlægeforening : Fokuskursus i bidfunktion. 11 gange over hele landet.

Dec 2009 : Biologisk endodonti. Rønvig dental arr.

Januar 2010 : Cappelørn og Jan Thomsen : Helkeramiske rekonstruktioner. Specialkursus for kursusgivere i DTF.

22 januar 2010 - 23 januar  2010 : Bruxismus kongres, Køln

29 januar 2010 - 30 januar 2010 : Tandslid. DSKOF.  Koldingfjord.

06 febuar 2010 : Merete Bakke : Muskler og patologi : Studiegruppen for bidfunktion.

23 febuar 2010 : Kursusgiver for Kbh-city vest tandlægeforening : Bidfunktion og fysiurgi.

10 april 2010 : Kursusgiver for Int. Coll. of Dentist : Oral Physiology.

13 - 15 maj 2010 : Kursusgiver Dansk Tandlægeforenings kursus. Alsace. Frankrig.

Maj 2010 : Jan Thomsen : Plast kursus.

02 juni 2010 : Kursusgiver Frederiksberg Tandlægeselskab : Bidfunktion i praksis.

Juli 2010 : invitation til at give kursus og seminar i IIDA, Mumbai feb 2011.

20 september 2010 : leder : SPBT : Peter Svensson ; Tænderskærren og muskler.

08 - 9 oktober 2010: Kursusgiver  Muskuloskeletalmedicin for MTer Fysioterapeutter og tandlæger.

13 oktober 2010 : Digital aftrykstagning. Henrik Rye Sørensen. STRAUMANN

12 - 13 november : Kursusgiver Muskuloskeletal medicin for MTere, Fysioterapeutter og tandlæger

16 november 2010 : Moderne ortodonti  Michael Holmquist

18 november 2010 : Antibiotika  i PA beh Wennstrøm mfl

20 november 2010 : Bidgruppen: Posteriore dislokationer.

04 januar 2011: Bidfunktionskursus i praksis.

14 jan 2011: Supervision brugergrupppen.

28 jan 2011: DSKOF: Diagnostik i oral fysiologi.

05 april 2011: SPBT: Undersøgelse af orofaciale smerter. Lene Baad.

09 april 2011: Kursusgiver: Årskursus Dansk Tandlægeforening: Bidfunktion am Stylvig.

03 maj 2011: Kursusgiver: Næstved Tandlægeselskab: Bidfunktion på 3 timer.

07 maj 2011: Bidgruppen: Billeddiagnostik og kæbeledslidelser.

14 maj 2011: Deltager i ICD ( Int. Coll. of Dent. ) Bergen: Parodontologisk behandling af furkaturinvolverede tænder.

16 maj - 18 maj 2011: ICD Wien: Digitalising in dentistry. European section.

31 aug 2011 : EMG, kraft mv målinger under søvn. Medotech København.

6 sept 2011 : KTF. Etik og tandpleje. Erik Norman Svendsen

24 okt 2011 : Laser i parodontalbehandling. Parodontologisk selskab. Prof Corbet. Hong.

1 nov 2011 : Smertens psykologi. SPBT Erik Friis-Hache

8 nov 2011 : Fast protetik på implantater. Henrik Scholler ASTRA

9 nov 2011 : Dansk selskab for klinisk odontologi : Kliniske erfaringer 

1 dec 2011: Odontologisk jura. Steffen Schleimann.

18 jan 2012: Bidfysiurgiskgruppe. Facts vedr stabiliserende behandling.

21 jan 2012: Bidgruppen: M Bakke & N Thorsen : Retrodiskitis

27 jan 2012: DSKOF : Lobozov mfl Okklussionens betydning & natlige funktioner.

28 feb 2012: Mette Kjeldsen: Slimhindeforandringer.

1 marts 2012: SPBT : Simon Kold : Implantatbehandling i praksis.

28 marts 2012: DSP: Ian Chapple: Periodontal medecin

16 april 2012 : Per Stylvig Kursusgiver : Bidfunktion i daglig praksis.

2 maj 2012: Esben Boeskov Øzhayat: Protetik set fra patientens perspektiv.

21 juni - 24 juni 2012: International Coll of Dentist: Prevention first. Munchen

21 august 2012: ICD Supergruppe. Denmark : Bidfunktion i generel praksis.

4 september 2012: SPBT: Digital aftrykstagning: Videnskab og fakta.

18 september 2012: Parodontologisk selskab: P Lindquist: Parodontal mikrokirugi.

31 oktober 2012: Per Stylvig. Kursusgiver: Bidfunktionsundersøgelse og ambulant muskelfunktionsundersøgelse. Århus.

 7 november 2012: Per Stylvig. Kursusgiver: Bidfunktionsundersøgelse og ambulant muskelfunktionsundersøgelse. København.

10 november 2012: Bidstudiegruppe: Holdning og funktions betydning i oral fysiologi.

15 november 2012:Selsk for Protetik, Bidfunktion og Teknologi: J Thiel: Pc opbygning for tdl. 

25 januar 2013: DSKOF : Okklussionens betydning i orofaciale lidelser: Mafra Michelotti.

25 januar 2013 DSKOF: PerStylvig : Årets patient.

29 januar 2013 DSKOF: Kommunikationen patienten - behandler.

30 januar 2013 Kbh Tandlæge forening: Utilsigtede hændelser i tandplejen.

7 febuar 2013 ERFA: Udv i tandplejen. Per Stylvig del kursusgiver.

28 febuar 2013 SPBT: Bidfunktion i daglig praksis. Per Stylvig kursusgiver.

3 april 2013 Colosseum klinikken: Bidfunktion og registrering ef bid. Per Stylvig kursusgiver.

3 maj 2013: Interview af Per Stylvig af Ulrik Hauxtner mm Arr Sunstar Suisse SA

13 juni 2013 - 15 juni 2013: ICD : Changing paradigms in Dentistry. Moderator mv

25 juni 2013 : DSKO : Infraktioner i tænderne. Smerter og deres betydning. P Stylvig medarr.

24 august 2013: Studiegruppe for Bidfunktion: Projekt vedr kæbeledsbrochurer for ptèr og tandlæger.

19 september 2013: SPBT: P Stylvig arrangør: Lone Nyhus: Det slidte tandsæt.

24 september 2013: Ole Marker & Charlotte Bonde: Nye journaliseringsregler. KTF

27 & 28 sept 2013: Per Stylvig kursusgiver: Bidfunktion i praksis.

29 september 2013: DSKOF møde

8 oktober 2013: Læge Steen Lindberg: Smertelindring med Lifewaveplastre.

22 oktober 2013: P Østergaard mfl: Tilfredse ptèr og socialt udsatte ptèr.

12 november 2013: Peter Thorsèn: Digitale journaler.

21 november 2013: Per Jensen: Internationale forhold.

27 november 2013: SPBT: Kursus Lars Bjørndal & Alireza Sahafi: Endodonti og opbygninger.

31 januar 2014 2014 : DSKOF:  Dr Merethe Bakke: Diagnostik og potentielle nye behandlingsmuligheder i TMJ.

25 febuar 2014 : Dansk selskab for Paradontologi: Dr med Lars Tue Sørensen Tobaksrygning og Sårheling.

12 marts 2014 : Miniklubben : Preben Olesen: Dentale historier og eksistens + plenum.

20 marts 2014 : P Stylvig arr : SPBT : Elektronisk bidregistrering med T Scan. Dr Kerstein. Boston Mass. USA.

22 marts 2014: Bidgruppen: Merethe Bakke, Thor Troest,Anders Villman, Niels Thorsen & Per Stylvig: Kæbeledsbesvær.

5 april 2014: Per Stylvig: ICD supergruppe Denmark: Mundskyllevædskers indflydelse på pH, spytflow og gastro - oral innervation.

8 april 2014: Prof. Dr Odont Palle Holmstrup: Evidens og god videnskab.

24 april 2014: P Stylvig Kursusgiver. Bornholms Tandlægeforening: Bidfunktion i dagligdagen og registreringer af bid.

29 april 2014: SPBT: P Stylvig moderator: Betty Holm: Protetiske udviklinger.

6 juni 2014: Per Stylvig underviser: Kæbeledslidelser og radiologisk diagnostik for radiologer ( + workshop).

26 juni 2014 - 29 juni 2014 : ICD : Ljubo Marion & Wolfgang Bockelbrink : Contribution of Dentistry to the quality of life.  

16 sept. 2014: Per Bergman: Nyt omkring implantologi.

17 sept. 2014: SPBT: J. Hørmann : Det parodontalt kompromiterede tandsæts behandling.

22 sept. 2014: KTF: Psykriatiske pt i stolen.

25 - 26 sept 2014: Foreningen af specialtandlæger: Prof. Lars Arent-Nielsen. Prof. Peter Svenson. Prof. J Okeson: Nyeste resultater inden for smerteforskning. Tænder og TMD smerter. TMD og ortodontisk behandling.

10 okt 2014: Tove Larsen PLANDENT: PC i dagligdagen.

27 okt 2014: Kirurgisk selskab: Morten Shiødt: Osteonekroser i odontologi. Copenhagen cohorden.

28 okt 2014: Networking dentistry: Klinik planlægning.

8 nov 2014: Bidgruppen: M Bakke, P Stylvig, m fl: Knæk i kæbeleddet.

11 nov 2014: Dansk selskab for odontologi: Arbejdsstillinger og journalføring.

25 nov 2014: SPBT: Bulkfil plast. Flemming Brandt og afd for teknologi Kbh Tandlægeskole.

13 jan 2015: Frb tdl selsk: Orientering om forhold i Frb kommune mhp tandplejen.

20 jan 2015 : SPBT : Medarr : Ann Bergmann: Updatering omkring materialer og metoder i fast protetik.

30 jan 2015 : DSKOF: Medarrangør mv Placeboeffekter, hypnose og kliniske patientcases.

30 jan 2015 : DSKOF : P Stylvig: Patientbehandling: Reaktiv artrit.

3 feb 2015 : Dansk selskab for klinisk odontologi: Nyt i tandplejen 2015.

20 feb 2015 : Fysiurgisk studiegruppe: Nyeste fysiurgiske tiltag for nakke- og skuldersmerte patienter.

3 marts 2015 : Kbh Tandlægeforening : Zita de Friis: Ennagrammet til at forstå patienter, medarbejdere og dig selv.

10 marts 2015 : DTF : Den nye overenskomst.

19 + 20 marts 2015 : Litteraturstudier i spyt, slimhinder og teknologi.

25 marts 2015 : Diabetes info.

26 marts 2015 : Dansk Selskab for Parodontologi: T Larsen & A Havemose: Profylaktisk antibiotika i odontologi.

12 april 2015 : Epigenetik og neurologiske problemmatikker.

21 april 2015 : Klinikmøde: Odontologiske risikofaktorer.

28 april 2015 : SPBT: M Clemmesen & E Hoyats: Komplekse protetiske løsninger.

6 maj 2015 : DTF Tryghedsordningerne: Forsikringsforhold.

18 maj 2015: KTF: M Schøidt mfl: Slimhindelidelser, neoplasmer og biopsi.

28 maj 2015 : Søren Krarup: Implantater og flytning af n mandibularis og n mentalis.

9 juni 2015 : Birgitte Høgh : Digital aftrykstagning.

3 september 2015 : Parodontologisk selskab: Prof Østein Faldal: Parodontal vedligeholdelse

8 september 2015 : Miniklubben: J Orloff: Større protetiske rekonstruktioner.

15 sept 2015 : Buchreist: Endodonti update.

8 - 10 sept 2015: ICD : Denatl quality of life.

17 nov 2015: Parodontologisk selskab: C Damsgaard: Baktier i blod ved marginal parodontit. Komplimentærsystemmet og marginal parodontit.

18 nov 2015: P Stylvig kursusgiver: Grundlæggende bidfunktion.

21 jan 2016: Tandlæge angst og behandling deraf.

29 jan 2016: DSKOF: Endodonti og bidfunktion.  TMD/J hos børn og unge.

2 feb 2016: SPBT: A Lentz :Landstandlægenævnet:Fejl og klager.

1 marts 2016: Prof Løkkegaard: RA og marg parodontit

5 & 6 marts 2016: Bidfunktion. Per Stylvig kursusgiver

7 marts 2016: Kenneth Jordy: Endodonti

12 & 13 marts 2016: P Stylvig Kursusgiver: Bidfunktion for Pankey og Dawson tandlæger.

30 marts 2016: M Holmquist &H Fjelvang Orto kirurgisk beh af åbent og dybt bid.

12 april 2016: ITI: Morten Grauballe & Lars Rossel: Implantater og komplikationer.

20 april 2016:DTF:"Den Danske Inkvisition":Regler og forordninger. Ole Marcher. M Uhre. F Lisberg m fl.

28 april 2016: PA selsk: Thomas van Dykes: Inflammationens betydning i PA.

10 maj 2016: KTH : UTH og 1 år efter den nye overenskomst

8 juni 2016: Birgitte Høgh: Nyeste forskning og klinik indenfor kroner.

29 juni 2016: Lukket tandlæge gruppe:PStylvig: Praktisk skinnebehandling.

23 aug 2016: Moderne klinikdrift.

14 sept. 2016: DTF: Datasikkerhed.

30 sept 2016: P Stylvig kursusgiver: Skinne behandling. For Pankey, Dawson mm tandlæger

23 okt 2016: Oral fysologisk studiegruppe: Holdning og funktions betydning for bidfunktionelle gener. P Stylvig oplægsholder.

28 okt 2016: Bidfunktionel beh af børn: P Stylvig for Frederiksberg B & U tandpleje.

19 november 2016 : Bidfunktionel studiegruppe : Litteratur gennemgang mm hos T Troest

22 november 2016 : Dansk selskab for parodontologi : Parodontologi

23 januar 2017 : Bidfunktion og fysiurgi : Mange sammenhænge ! P Stylvig deltager med I Wiggers Kiær og Anne Louise Lindacrona Kiær 

21 febuar 2017 : SPBT : Professor Claus Gotfredsen: Special protetik : Kroner, Ætsbroer og implantatprotetik

8 marts 2017 : Kvalitets sikring i daglige klinik P STylvig indlæg

16 marts 2017 : S Krarup : Akkreditering af tandklinikken.

9 maj 2017: Selskabet for Oral rehabilitering: Aftagelig protetik.

15 maj 2017: Lægeforeningen: Inge Marie Svane : Immunterapi.

17 maj 2017: Parodontologisk selskab: Cecilie Gjervig: Stamceller og knogleopbygning med hydroxylapatit. EU studie.

21 september: P Stylvig kursusgiver: Bidfunktion i daglig praksis. Roskilde Tandlæge selskab.

22 september 2017: P STylvig kursusleder. Selskab for oral rehabilitering: Anne Marie Lynge Pedersen: Spyt i klinisk praksis.

27 september 2017: P Stylvig Kursusgiver: Næstved Tandlæge selskab: Bidfunktion i dagligdagen. Næstved Tandlæge selskab.

6 oktober 2017: DSKOF: Smerte symposium: A May, Gazani, Svensson Wiejenberg: Smerte neurologisk, tidligt i livet, ved demens og multiple aspekter. 

21 oktober 2017: DSP: Prof Flemmeing Isidor: Komplikationer ved implantatter.

11 & 12 nov 2017 P Stylvig kursusgiver: Bidfunktion og fysiurgisk behandling  Benefit Herning

14 nov 2017 : SOR: L Nygaard: Behandling af cancer pt.

15 nov 2015 : Miniklubben: Beh af komplekse multidisiplinære pt.

16 nov 2017 : ITI Dk: M Kristensen: Implantater: Forholdene taget i betragtning.

21 nov 2017: PA selsk: PA & mikrobiota.

19 dec 2017: Malene Ellegaard: FMK og EDI.

9 jan 2018: DB: T Choi: Megaatrends 2018.

18 jan 2018: DTF: M Uhre : Nationale infektionshygiejniske retningslinier.

30 jan 2018: Selskab for oral rehabilitering: Allergi og dental materialer

31 jan 2018: Kbh tdl forening: Tilsyn og regler 2018.

3 feb 2018: Parkinson, dystoni Og orale funktion.

9 marts 2018: Dansk selskab for oral fysiologi: Fedme - inflammation. Spiseforstyrrelse. Spyt.

13 marts 2018: Parodontologisk selskab: Moral og etik.

4 april 2018: Region hovedstadens tandlægeforening: Peter Madsens: Hjernens udvikling og funktion.

5 april 2018: ERFA gruppen: Ledelse i en udfordret tid.

9 april 2018: Bid - fys: Dystoni årsager, diagnostik og behandling.

24 april 2018: Marc Onucha: Parodontal æstetisk kirugi.

16 maj 2018 : SOR ( Selskabet for oral rehabilitering ) : Behandling af den komplicerede protetiske pt.

12 juni 2018: PA selsk: Maria Grande: Biomarkører og PA beh og prognose.

12 juni 2018: Lene Baad: Neuropatier og infektion.

21,22,23 juni 2018: ICD Europe: Minimal invasive procedures in frontline. Etic, scientific and evidence.

28 august 2018: Odontologisk kvalitets cirkel: De nye særloves betydning i praksis.

22 & 23 september 2018: Fysiurgi og oralfysiologisk arbejdsseminar. Inger Wiggers Kiær, Anne Louise Kiær og Per Stylvig

28 september 2018 : Dansk tandplerforening: Bidfunktion i daglig praksis. P Stylvig kursusgiver.

2 oktober 2018: Miniklubben: Esben Aagaard: Kæbeleds kirurgi.

23 oktober 2018: DSP: U Pallesen & P Holmstrup: Æstetik og etik i moderne bahandlingsmetoder.

24 oktober  2018: SOR: B Heede: Sociale tilskudsmuligheder. Nyeste regler.

22 november 2018: Inge Lundsgaard: Bulkfil plast og æstetik.

29 november 2018: SOR: Aftagelig protetik: Konstruktion og tandopstillinger, æstetisk.

22 jan 2019: Bid - fys gruppe: Skulderbeh ift hals og hovedposition.

24 jan 2019: SOR: Proff Berit Heitmann: Fedme, inflammation og smerter.

26 jan 2019: Scenar academi: Christian Engelbert: Tens beh. Teori og praksis.

27 jan 2019: N Lee Smith: Pain issues in sleep mangement.

2 feb 2019: Bid-ERFA gruppe: Proff M Bakke: Parkinson & dystoni.

8,9,10 marts : ERFA: Praksis 2019: P Jensen, J Chr, B Høgh, M Clemmensen, P STylvig

14 marts 2019: P Stylvig kursusgiver : Bidfunktion i daglig praksis: Øre, næse, hals læger, tdl, tandplejere.

27 marts: Miniklubben: Jan Thomsen og Michael Holmquist: Tværfagligt samarbejde

5 maj - 9 maj 2019: ICD europa: Prognostics in dentistry.

23 maj 2019: SOR : Komplicerede behandlinger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login